בטיחות בקיר הטיפוס

שומרים עליכם

בונגה, בטיחות המטפסים היא הדבר החשוב לנו מכל. אבטוח המטפס מתבצע באמצעות מזרן עבה המכסה את כל שטח הטיפוס והוא מייצר סביבה לפעילות בטוחה, בטוחה אף יותר מפעילות בגן המשחקים העירוני. אף על פי כן, פוטנציאל לפציעה קיים תמיד, והוא משתנה בהתאם להחלטות המטפס והתנהגותו בעת הטיפוס. אנחנו אוהבים להשוות את הקיר לכביש ואת המזרן למעבר חצייה. כפי שמעבר חצייה יכול להיות מסוכן, אם לא נסתכל לצדדים, כך גם המזרן עלול שלא להגן עלינו באופן מלא, אם לא נשים לב איך אנחנו נופלים. אנו מקפידים לערוך תדריך בטיחות לכל מטפס חדש המגיע לקיר, ומדגימים קפיצה ונפילה נכונות למזרן על מנת לצמצם סיכוי לפציעה.